May 5, 2011

Floris Hovers

Enerzijds geboeid door de idyllische werkplaats, anderzijds de fabriek waar elke dag weer meters en massa’s worden gemaakt. Het bewegen tussen deze twee uitersten vindt hij interessant. Tekentafel en werkbank staan dicht bij elkaar! Floris ...Hovers produceert overwegend zelf in eigen werkplaats.
Het zijn vaak eenvoudige en overzichtelijke industriële vormen en constructies die hem aanspreken, tegelijkertijd kan hij ontroerd en geboeid zijn door het kleine, naïve van speelgoed en in elkaar geknutselde dingen. Deze uitersten zijn de rode draad in zijn werk dat hij betitelt als ‘industrieel handwerk’. Het is een zoektocht naar wat was en is, tussen spelen en werken, de balans tussen mens en machine, kleur en verhouding. 
In dit alles koestert hij de voorliefde voor eenvoud en overzichtelijkheid.


No comments:

Post a Comment

SALON/ likes to know what you think. Share your visit to our SALON/ events with us on the blog or facebook and leave a reply.