January 29, 2014

winterSALON/2014: Special date at Huis Bartolotti

winterSALON/2014: Special date at Huis Bartolotti, Herengracht 170-172

By Invitation only: January 31, 2014: De Pauper Cooking Club, Ketter & CO, Collectie Veenhuizen, Design Academy Eindhoven afdeling Man & Leisure)

Ketter & Co is een platform waarin vanuit verschillende disciplines gewerkt wordt aan projecten voor de stedelijke en landschappelijke ruimte.
Ketter & Co komt voort uit het onderzoek naar alternatieven voor de ontwerppraktijk van de openbare ruimte.
Met een zich terugtrekkende overheid en een negatieve houding ten opzichte van de kunsten is het urgent andere wegen te vinden om verbeelding en engagement een plaats te geven in het publieke domein. Uitgangspunt daarbij is het ervaarbaar maken van het ‘beeld’ van een plaats voorbij de grenzen van het esthetisch object of het functionele ontwerp. In de projecten wordt deze thematiek, variërend in schaal en in wisselende samenstellingen door Ketter & Co ontwikkeld.
Vaak verlopen ruimtelijke ordeningsprocessen volgens vaste patronen. Ketter & Co wil deze processen aan de orde stellen en alternatieve modellen onderzoeken waarbij de verschillende potenties en kwaliteiten van de lokatie als uitgangspunt dienen. De relatie tussen de kwaliteit van het ontwerp en het (toekomstig) sociale functioneren wordt onderzocht en zichtbaar gemaakt.
Naast projecten in opdracht initieert de Stichting eigen projecten en onderzoek. Ketter & Co neemt actief deel aan het discours over de grenzen van de ontwerppraktijk en zoekt naar wegen om alternatieven een plaats te geven in de realiteit.
Ketter & Co richt zich daarbij ook op het bij elkaar brengen van overheid en de burger. De voor een werkelijk duurzaam en participatoir proces benodigde ruimte, zonder vooraf vaststaande uitkomst, en dus zonder vaststaand eindbeeld vraagt om het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen. Daar zal Ketter & Co zich de komende periode op richten.
hek met pixelgraffiti van Ketter & CO


___________________________________________________________________________________
Collectie Veenhuizen is op 27, 29 en 30 januari de hoofddis van het Pauperdiner in het Huis Bartolotti in Amsterdam.
Op welke manier kunnen gevangenen met meer vertrouwen uit de detentie komen? Hoe kunnen de werkplaatsen van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen designproducten produceren? Hoe kunnen de technische vaardigheden van gevangen worden ontwikkeld? Welke verhalen vertellen de producten en diensten, ontworpen door studenten van de Design Academy Eindhoven, over Veenhuizen?

Deze vragen passeren de revue tijdens de Pauperdiners waar de maatschappelijke relevantie van de Collectie Veenhuizen door een uiteenlopend gezelschap wordt bevraagd. De deelnemers onderzoeken de potentie van de Collectie als emancipatoir gereedschap. De Collectie Veenhuizen bestaat uit producten en diensten die zijn ontworpen door studenten van de Design Academy Eindhoven/Man and Leisure en gemaakt door gevangenen van de PI Veenhuizen. Aan elk onderdeel van de collectie is een verhaal verbonden afkomstig uit de gemeenschap rondom de gevangenis van Veenhuizen. De zo ontdekte kwaliteiten en talenten van gevangenen worden verbonden met die van jonge ontwerpers en ondernemers uit de omgeving. Aan de uitkomst daarvan wordt podium gegeven. De collectie is een project van Ketter & Co in samenwerking met Design Academy Eindhoven, Ontwikkelbureau Veenhuizen (provincie en gemeente) en de PI Veenhuizen.
Deelnemers zij o.a. Suzanna Jansen, auteur Pauperparadijs; Tom Yntema, algemeen directeur PI Veenhuizen; Annabelle Birnie, directeur Drents Museum; Andrea van Pol, journalist en programmamaker; Tracy Metz, journalist en Pauline Schuyt van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden.

Ketter & Co werkt vanuit verschillende disciplines en samenwerkingsverbanden aan de sociale, stedelijke en landschappelijke ruimte. De kunstenaars en ontwerpers van Ketter & Co initiëren verbindende projecten, stellen vragen en organiseren en ontwerpen oplossingen.
Het Huis Bartolotti (ook Het Bonte Huis) is een grachtenhuis aan de Herengracht 170-172 te Amsterdam. Het is circa 1617 gebouwd voor Willem van den Heuvel tot Beichlingen, één van de rijkste Amsterdammers in die tijd, die veel geld had geërfd van een kinderloze aangetrouwde oom, Giovanni Battista Bartolotti, koopman uit Bologna.

De Pauper Cooking Club (studenten Design Academy Eindhoven afdeling Man & Leisure) verzorgt de diners in de Herenzaal van het Bartolotti Huis. (via ditisroden.nl)


1 comment:

SALON/ likes to know what you think. Share your visit to our SALON/ events with us on the blog or facebook and leave a reply.